Türkçe
logo arcelor logo perfil en fro

Ta??mac?l?k için Profiller

Ta??mac?l?k sektörü için, mü?terinin ihtiyac?n? kar??layan profil teknolojisine dayal? teknik çözümler geli?tiriyoruz. Tek bir hedef için: Tasar?n?z? gerçekle?tirmek.

ALGUNOS PERFILES DESARROLLADOS PARA ESTE SECTOR

Otomobil Endüstrisi

Otomobil Endüstrisi

Otobüs Karkaslar?

Otobüs Karkaslar?

Kamyon ?asileri

Kamyon ?asileri

Demiryollar?

Demiryollar?

Römorklar

Römorklar

Gemiler

Gemiler