Español   |   English   |   Français   |   Deutsch   |   Italiano   |   Português   |   Polski   |   Pусский   |   Türkçe  

KOMISJA NAKLADA OSTATECZNE SRODKI OCHRONNE NA PRZYWOZ WYROBOW ZE STALI

W marcu 2018 r. Komisja wszczęła dochodzenie, wpisujące się w reakcję Unii Europejskiej na decyzję Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na wyroby ze stali. Dochodzenie wykazało, że przywóz wyrobów ze stali do UE gwałtownie wzrasta. Jest to poważne zagrożenie dla unijnych producentów stali, których sytuacja nadal jest niepewna. Przyczyną tego stanu są utrzymujące się nadwyżki mocy produkcyjnych na światowym rynku stali oraz nieuczciwe praktyki handlowe stosowane na niespotykaną dotąd skalę przez niektórych partnerów handlowych. Z uwagi na ograniczenia na amerykańskim rynku, wynikające z nałożenia ceł na stal na podstawie sekcji 232, następuje przekierowanie przepływów handlowych do UE.

Środki dotyczą 26 kategorii wyrobów ze stali i obejmują kontyngenty taryfowe, powyżej których stosuje się cło w wysokości 25 %. Kontyngenty taryfowe w pełni zachowują tradycyjne poziomy przywozu do UE i będą stopniowo zwiększane. System ten jest podobny do obecnie obowiązujących środków tymczasowych, z tą jednak różnicą, że wprowadzono pewne istotne zmiany, aby zminimalizować zakłócenia w handlu i chronić tradycyjne uzgodnienie handlowe odnoszące się do ilości i pochodzenia przywożonych towarów. Na przykład główne kraje dostarczające skorzystają z indywidualnych kontyngentów obliczonych w oparciu o ich własny dotychczasowy import.

Środki te powinny pozostać w mocy nie dłużej niż trzy lata, ale w razie zmiany okoliczności mogą zostać poddane przeglądowi.

Więcej informacji: Rozporządzenie nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do wyrobów ze stali